Share on Facebook שלח לחבר הדפס תכנון עתידי של שכונת "אם המושבות החדשה"

ראה הערות מתחת למפה.
  • תכנית האב למבני חינוך וציבור באם המושבות 25.07.12
  • תכנון מוסדות ציבור באם המושבות מרץ 2013-2015
  • המפה מבוססת על תב"ע קיימת שאינה עדכנית לחלוטין.
  • האותיות מתייחסות לשטחי ציבור בשכונה.
  • המידע המצוי באתר זה הינו מידע כללי, ואין בו כדי להוות תחליף למידע הניתן על ידי בעל מקצוע ו/או מידע המתקבל מהרשויות המוסמכות. 
  • אין הנהלת האתר ו/או הועד אחראים לכל נזק או תוצאה שתגרם בעקבות הסתמכות על המידע המופיע באתר
  • חובה לבדוק ולאמת כל פרט מידע הנמצא באתר והאחריות בגין שימוש במידע ותוצאותיו מוטלת כולה על הקורא ועליו בלבד.
להלן טבלת ייעוד מבני חינוך וציבור באם המושבות החדשה:

סימון
המגרש
באותיות
גוש חלקה שטח
המגרש
בדונם
 כתובת  שימוש בקומת קרקע שימוש
קומה 2
 
כמות
כיתות
  תאריך שלב א תאריך שלב ב  הערות
 A 6352  2034 10.746  רבקה גובר  בית ספר יסודי 6 בית ספר  24    2014  2015 בשלב תכנון, הרשאה באפריל
 B 6357  2071 2.948  שרגא רפאלי 6-רבקה גובר  גני ילדים  מרכז חוגים  4    קיים  2014 2 גנ"י+ חדר כושר
 C 6357  72 6.873  שרגא רפאלי 4  גני ילדים  מרכז חוגים  6    2015  2015 ממתין לוועדת תו"ב מחוזית
 D     19.74  מאחורי רפאל איתן  עתידי אין תב"ע  --  --    --  --  
 E 6357  2107 1.978  שרגא רפאלי 2   גני ילדים (קרואנים)  --  4    קיים  2015 פינוי 3 גנ"י ובניה של גני ילדים
 F 6360  2558 1.03 רחוב עתידי בין סנה-ראשל"צ  גן ילדים    2    2015    
 G     2.34  מאחורי רפאל איתן  עתידי - אין תב"ע --   --    --  --  
  H1 6357  2201 7.77  מבצע יפתח 15   גני ילדים  ספריה  4    קיים  09.2013  ספרייה ל 09.2013
  H2 6357  2201 7.77  מבצע יפתח 15  גני ילדים  קונסבטוריון  4    09.2013 12.2013  (4 גנים) +קונסבטוריון +3כיתות מעון
 I 3660  2296 1.00  מבצע יפתח 9  גני ילדים   בית כנסת  2    קיים  04.2013  
 J 6361  2519 9.11  חיה פיינשטיין  בית ספר יסודי  בית ספר  24    2014  2015 מבנים של 3 קומות
 K1 6361  2240 7.63  מבצע חורב  גני ילדים ומגרש חניה  מרכז חוגים  4 + 6    קיים  קיים מבנה אחד ישמש באופן זמני את בית ספר חיים חפר
 K2 6361  2240 7.63  מבצע חורב  גני ילדים  ומגרש חניה  מרכז חוגים  4 + 6    09.2013  2014  
 L+M 6360   9.45 יעל רום 10  בית ספר יסודי 2 - נתן יונתן  כיתות  24    קיים  קיים  
 N 6360  2575 10.702  ראשון לציון  גני ילדים   כתות      09.2013  --  4 גני ילדים (ישמש זמנית את חט"ב גולדה)
 N  6360  2575 10.702  ראשון לציון  חטיבה זמנית גולדה (מבנה פיס)  בית נוער וצופים  4    09.2012  2013  4 גני ילדים (ישמש זמנית את חט"ב גולדה)
 O1  6360  2570 30.507  ראשון לציון  תיכון 6 שנתי גולדה +חטּ"ב    48/2    09.2014  --  שלב א 24 כיתות ל09.2014
 O2  6360  2570 30.507  ראשון לציון תיכון 6 שנתי גולדה + אודיטוריום    48/2    09.2015  --  שלב ד 24 כיתות ל09.2015
 O  6360  2570 30.507  אריה בראון 5  גני ילדים  אין  3    קיים  --  
 O  6360  2570 30.507  אריה בראון 5  בית כנסת - מרכז קהילתי (קרוואנים)  אין  2    קיים  --  
 P  6360  161 2.272  איסר הראל 4  גני ילדים   מרכז חוגים  2    קיים   2015 תוספת  דו-גן+קומה ל 2015
 Q  6360  2598 1.495  משה סנה 26  חנייה    -    קיים    
 R  6357  2170 0.947  יוני נתניהו  חנייה + גינה    -    קיים    
 S  6357  2112 3.399  יוני נתניהו  גני ילדים (קרוואנים+ממ"ד בנוי)    8    קיים  2016  
 T  6357  2084 3.993  בן חור 8  גני ילדים ומרכז קהילתי  מרכז חוגים  4    קיים    
 Y+V  6360  22980 9.997  בן חור 14  בית ספר יסודי 1 - אהוד מנור  כיתות  24    קיים  2014  ב 2014 בניית אולם ספורט
 W  6360  2575 3.005  משה סנה 27  גני ילדים (קרוואנים)    7 (בעתיד 4)    קיים    4 גנ"י ל 2014 + ביטול קרואנים
                       
 AA  6360  2585 2.247  משה סנה פינת יעל רום  משרדי מכירות    2     2015    3 גנ"י + קומה 
 BB  6360  206 1.003  רחבעם זאבי 3  גן ילדים על בסיס מבנה קיים  אין  1    2013    תבנה חנייה ציבורית מגונננת במקום השטח העודף
 CC  6360  161 0.719  איסר הראל 2  חניה ציבורית            יש לתכנן מחדש בזמן בניית דו-גן
סה"כ     125.559                

מפתח:
שטח לשנת הלימודים הקרובה:     
שטח עתידי:     
שטח מנוצל: ללא סימון צבע.ya