Share on Facebook שלח לחבר הדפס מדריך לתחזוקת חדרי אשפה

 

המדריך המלא לתחזוקת חדרי אשפה ודחסנים.

 

עיריית פתח תקווה - מוקד העירייה: 106

ימי פינוי פחי אשפה: א',ג',ה', (השכם בבוקר)

הוצאת קרטונים/גזם ביום: ב' אחה"צ


המדריך לתחזוקת חדרי אשפה ודחסנים

• אחת לשבוע, יש לבצע ניקיון קירות עם מברשת קשה, סבון וחומר חיטוי כגון אקונומיקה, לא לשכוח לשטוף את הקירות. אחת ליומיים יש לשטוף את חדר האשפה ולבצע שטיפה של תעלת הניקוז.
• ביום פינוי הדחסן, יש לבצע ניקיון רצפה גם מתחת לדחסן עם מברשת קשה, סבון ואחר כך, חומר חיטוי ולסיום, לשטוף היטב.
• יש לוודא אחת לחודש שהדחסן אינו נוזל. במידה והדחסן נוזל, יש לתקנו.
• יש לוודא שיפוע ברצפה של 2-3% לפחות מכל כיוון, לכיוון פתח הניקוז ברצפה.יש לוודא כי פתח הניקוז או קולטן הנוזלים שקועים ברצפה ואינם גבוהים ממנה בעזרת התזת מים באופן חד פעמי. אם יש כשל והמים לא מתנקזים לפתח, יש להזמין איש שיפוצים לטפל בבעיה. אם פתח הניקוז סתום, יש להזמין שרברב.
• אם קיים מפוח יניקה בחדר, יש לוודא כי הוא תקין, מרושת ע"י רשת נגד יתושים ואינו סתום, אחת לרבעון.
• חובה להתקין רשתות נגד יתושים על כל החלונות ודלת הכניסה.
• חובה להתקין מנגנון טריקה אוטומטי לכל דלתות הכניסה, עם אפשרות פתיחה מבפנים גם כשהדלת נעולה.
• במנגנון תריסי רפפה, יש להתקין מספר שלבים מחוררים לאוורור. כמו כן יש לוודא תקינות המנגנון המכאני להעלאת התריס. חובה לגרז ולשמן את המנגנון כל 3 חודשים.
• יש להתקין תאורה חסכונית בגופי תאורה מוגני מים. נא לוודא שלפחות אחד מהגופים ישמש כתאורת חרום.
• יש להזמין הדברה כנגד מזיקים לפחות אחת לחצי שנה ולבצע אותה, בתום הניקיון של חדר האשפה ולא לפניו.
• יש לוודא תקינות ואטימות לנוזלים של כל שקעי החשמל ותאורה בחדר ע"י חשמלאי מוסמך בלבד.
• חל איסור לנקות את גוף הדחסן באקונומיקה. אקונומיקה (כלור) גורמת להחלדה של המתכת.
• אם מותקן בדחסן פתח ניקוז לנוזלים, יש לחברו לפתח הניקוז ברצפה ולוודא שהברזים פתוחים.
• יש לבצע שירות בדיקה וטיפול לדחסן בהתאם לחוברת ההדרכה לדחסן.
• מומלץ להתקין מתקן אוטומטי להפצת ריחות בשילוב של חומר חיטוי אנטי בקטריאלי.
• יש לוודא אחת לשנה כי חומר המילוי בין האריחים (רובה) תקין.
• את פיר האשפה יש לנקות כשהדחסן בפינוי עם מברשת מצנח חשמלית וכמובן מסיר שומנים אורגני (אקונומיקה אסורה) ולשטוף היטב. מומלץ לבשם לאחר השטיפה.
• את פתח הפיר בקומות, יש לנקות היטב על בסיס יום-יומי.
• יש להתקין שואב אוויר בפתח ניקוז האוויר של פיר האשפה בגג ולהפעילו באופן קבוע. צריך לאטום את הפתח שלו לגג ברשת נגד יתושים ולוודא אחת לשלושה חודשים, שאינו סתום.
• יש לוודא כי דלתות הפיר בקומות נאטמות היטב ולוודא קיום מנגנון טריקה אוטומטי תקין.
• יש לוודא כי דלתות הכניסה לחדרי הפיר בקומות, נאטמות אוטומטית עם אפשרות לפתיחה מבפנים גם כשנעול.
• יש לוודא המלצות רשות הכיבוי המקומית הנוגעות למניעת דליקות בחדר האשפה ולקיים ביקורות כנדרש בחוק.
• עפ"י החוק, יש להתקין מתזים (ספרינקלרים) ע"י בעל מקצוע עם פיזור לכל שטח חדר האשפה. יש לוודא מיקום מתז אחד לפחות מעל הפתח העליון של הדחסן.
• יש לקיים הסברה שוטפת בקרב המשתמשים ושילוט מתאים להקפדה על הניקיון בחדר האשפה.
• אם קיימות מצלמות במעגל סגור, מומלץ להתקין מצלמה גם בפתח הכניסה לבניין מחדר האשפה ע"מ למנוע פריצות.
• חובה לשמור על נתיב גישה פנוי לחלוטין, להוצאת הפחים או הדחסן.
• בחדר אשפה בו קיים דחסן, חובה למזג את חדר האשפה. הקירור מונע תסיסה וכתוצאה מכך, ריחות צחנה. מניסיוננו, על הדיירים לוודא שחברת הניהול לא מכבה את המזגן.
• חל איסור חמור לשפוך לדחסן פסולת בניין, ריהוט,מוצרי חשמל או פסולת חריגה.

ההמלצות לעיל נכתבו כשירות לציבור על ידי עירן בודנקין.
המאמר אינו משמש כתחליף לייעוץ עם בעל מקצוע ויש להתייעץ, לפני ביצוע או אי ביצוע של כל פעולה.

עודכן: 20.09.2015


ya