Share on Facebook שלח לחבר הדפס מפת אם המושבות החדשה

  • לחץ לקישור למפת הרחובות.
  • רשימת הבניינים לפי מספרים, נמצאת מתחת למפה.
  • ראו הערות בתחתית הדף.
  • נבקש מכל התושבים לשלוח תיקונים ועדכונים לטבלה דרך טופס צור קשר.


 
מספר כתובת ותצלום הבניין שם הפרויקט וסטאטוס קומות דירות חניות יחס חניה יזם ומידע על הפרויקט קבלן מבצע איכלוס
1  משה סנה 12  לב הסביונים - בנין חן  20  78      אפריקה ישראל  דניה סיבוס  1/2006
2  משה סנה 14  לב הסביונים - בנין זמיר  20  78      אפריקה ישראל  דניה סיבוס  7/2005
3  משה סנה 16  לב הסביונים - בנין ורד  13  50  90  1:1.8  אפריקה ישראל  דניה סיבוס  
4  משה סנה 18  לב הסביונים - בנין הדר  13  50  90  1:1.8  אפריקה ישראל  דניה סיבוס  1/2004
5  משה סנה 20  לב הסביונים - בנין דור  13  50  90  1:1.8  אפריקה ישראל  דניה סיבוס  12/2003
6  משה סנה 22  לב הסביונים - בנין גפן  9  34      אפריקה ישראל  דניה סיבוס  5/2003
7  משה סנה 24  לב הסביונים - בנין ברוש  9  34      אפריקה ישראל  דניה סיבוס  
8  משה סנה 26  לב הסביונים - בנין אופק  9  34      אפריקה ישראל  דניה סיבוס  
9  משה סנה 28  לייף פארק - שלב ג  15  60  112  1:1.86  אפריקה ישראל  מצלאווי  10/2010
10  משה סנה 33  פסגת אם המושבות א  14  52      פרשקובסקי  זאנטקרן  9/2006
11  משה סנה 35  פסגת אם המושבות א  9  31      פרשקובסקי  זאנטקרן  6/2006
12  איסר הראל 1  UNIK בוטיק  12  30        לוזון   אמריקה ישראל  5/2012
13  איסר הראל 3  פסגת אם המושבות ב  13  47  84  1:1.77  פרשקובסקי  זאנטקרן  
14  איסר הראל 5  פסגת אם המושבות ב  13  47  84  1:1.77  פרשקובסקי  זאנטקרן  9/2009
15  אריה בראון 14  יעקובי - Y Tower  16  57      יעקובי  יעקובי  7/2012
16  משה סנה 39  סטטוס  21  82      פרשקובסקי  זאנטקרן  2/2013
17  יעל רום 5  פארק unik  22  82      לוזון  אמריקה ישראל  4/2014
18  יעל רום 7  פארק unik  22  82      לוזון  אמריקה ישראל  5/2013
19  יעל רום 9  לב הסביונים - בנין מתן  22  82 123 1:1.5  אפריקה ישראל  דניה סיבוס  12/2011
20  יעל רום 11  לב הסביונים - בנין ניצן  22  82 123 1:1.5  אפריקה ישראל  דניה סיבוס  5/2011
21  יעל רום 12  MORE  22  78      פנורמה צפון  פנורמה צפון  2/2013
22  יעל רום 13  לב הסביונים – בנין ספיר  21  84 126 1:1.5  אפריקה ישראל  דניה סיבוס  10/2008
23  יעל רום 14  לב הסביונים - בנין קשת  22  82  150  1:1.83  אפריקה ישראל  אלקטרה בניה  9/2010
24  יעל רום 15  לב הפארק שלב ב' - כרמל  20  82  131  1:1.6  טרובוביץ' בלטנר  קים לוסטיגמן  7/2007
25  יעל רום 16  לב הפארק שלב ד'-תבור  19  68  124  1:1.82  טרובוביץ' בלטנר  מגורי מודיעין  4/2012
26  יעל רום 17  לב הפארק שלב א'  19  78  117  1:1.5  טרובוביץ' בלטנר  מליבו בניה  11/2005
27  יעל רום 18  חן המושבה - קבוצת רכישה  22  82 129 1:1.57  מגדלים  אלקטרה בניה  6/2012
28  יעל רום 19  לייף פארק שלב ב'  15  60      אפריקה ישראל  מצלאווי  9/2009
29   יעל רום 20  לב הסביונים – בנין שחר  9  36  57  1:1.58  אפריקה ישראל  דניה סיבוס  9/2008
30  יעל רום 22  לב הסביונים – בנין רותם  9  36  57  1:1.58  אפריקה ישראל  דניה סיבוס  9/2008
31  יעל רום 24 \ רפאל איתן 2  לב הפארק שלב ג בנין חרמון  22  82      טרובוביץ' בלטנר  מגורי מודיעין  7/2011
32   רפאל איתן 1  גראנד גינדי שלב ו  23  82 118  1:1.44  גינדי החזקות בע"מ  שלום את נתן  10/2010
33   רפאל איתן 4  גראנד גינדי שלב ה  9  36      גינדי החזקות בע"מ  מליבו בניה  2/2010
34   רפאל איתן 6  גראנד גינדי שלב ה  9  36      גינדי החזקות בע"מ  מליבו בניה  2/2010
35   רפאל איתן 8  גראנד גינדי שלב ד  9  36  64  1:1.77  גינדי החזקות בע"מ  מליבו בניה  5/2009
36   רפאל איתן 10  גראנד גינדי שלב ד  9  36  64  1:1.77  גינדי החזקות בע"מ  מליבו בניה  5/2009
37   רפאל איתן 12  גראנד גינדי שלב ב  9  36  54  1:1.5  גינדי החזקות בע"מ  מליבו בניה  2/2007
38   רפאל איתן 14  גראנד גינדי שלב ב  9  37  58  1:1.56  גינדי החזקות בע"מ  מליבו בניה  2/2007
39   משה סנה 32  גראנד גינדי שלב ז  19  66      גינדי החזקות בע"מ  מליבו בניה  9/2011
40   משה סנה 41  בהרי טאוור  19  76      יונה בהרי  יונה בהרי  10/2006
41   בן חור 3  לייף פארק א'  19  74      אפריקה ישראל  דניה סיבוס  4/2008
42   אריה בראון 16  קבוצת רכישה          קבוצת רכישה  תדהר  5/2012
43   אריה בראון 18  פסגת אם המושבות ג  9  34 68 1:1.97  פרשקובסקי  זאנטקרן  2/2010
44   אריה בראון 20  פסגת אם המושבות ג  9  34 68 1:1.97  פרשקובסקי  זאנטקרן  5/2010
45   אריה בראון 22  פסגת אם המושבות ג  10  35 68 1:1.97  פרשקובסקי  זאנטקרן  8/2010
46  וונגרובר 5  seven שלב ג  16  61  122  1:2  שבירו  גיא ודורון לוי  8/2012
47   בן חור 5  seven שלב ג  16  61  122  1:2  שבירו  גיא ודורון לוי  8/2012
48   בן חור 7  seven שלב ג  16  61  122  1:2  שבירו  גיא ודורון לוי  8/2012
49   בן חור 6  א. דורי  9  37      א. דורי  א. דורי  2/2005
50   בן חור 4  א. דורי  9  37      א. דורי  א. דורי  2/2005
51   בן חור 2  א. דורי  13  51  78  1:1.53  א. דורי  א. דורי  10/2007
52   משה סנה 45  א. דורי  9  37      א. דורי  א. דורי  9/2006
53   יוני נתניהו 3  א. דורי  9  37      א. דורי  א. דורי  
54   יוני נתניהו 5  א. דורי  9  37      א. דורי  א. דורי  2/2006
55   שרגא רפאלי 1  גראנד גינדי שלב א  18  70  105  1:1.5  גינדי החזקות בע"מ  אלקטרה בנייה  7/2006
56   שרגא רפאלי 3  גראנד גינדי שלב א  19  70  105  1:1.5  גינדי החזקות בע"מ  אלקטרה בנייה  1/2006
57   יוני נתניהו 9  בנין B פרויקט SEVEN  13  47 94  1:2  שבירו  גיא ודורון לוי  9/2010
58   יוני נתניהו 11  בנין C פרויקט SEVEN  13  47 94  1:2  שבירו  גיא ודורון לוי  9/2010
59   בן חור 10  בנין A פרויקט SEVEN  13  47  96  1:2  שבירו  גיא ודורון לוי  4/2011
60  ראשון לציון 10  קבוצת רכישה-מגדל המושבה  23  124      קבוצת רכישה  אשטרום  4/2013
61   רחבעם זאבי 5  אילנות  9  34 52 1:1.52  תדהר רוגובין  תדהר רוגובין  5/2010
62   רחבעם זאבי 7  אילנות  12  46 60 1:1.36  תדהר רוגובין  תדהר רוגובין  5/2005
63   רחבעם זאבי 9  אילנות  14  54 76 1:1.36  תדהר רוגובין  תדהר רוגובין  
64   בן חור 15  אילנות  18  70 100 1:1.42  תדהר רוגובין  תדהר רוגובין  9/2007
65   שרגא רפאלי 17  אילנות  20  74 105 1:1.42  תדהר רוגובין  תדהר רוגובין  8/2011
66   שרגא רפאלי 20  מגדלי אם המושבות  19  69 119 1:1.73  קבוצת רכישה  סולל בונה  6/2005
67   שרגא רפאלי 18  מגדלי אם המושבות  19  69 119 1:1.73  קבוצת רכישה  סולל בונה  6/2005
68   שרגא רפאלי 14/16  חפציבה  17  101  160  1:1.58  חפציבה  חפציבה  
69   שרגא רפאלי 10/12  חפציבה  18  102  151  1:1.48  חפציבה  חפציבה  5/2007
70   רבקה גובר 9  קרדן במושבה  21  100  178  1:1.76  קרדן  קרדן נדלן  2/2013
71   רבקה גובר 7  קרדן במושבה  21  100  176  1:1.76  קרדן  קרדן נדלן  10/2012
72   מבצע יפתח 2
 גינדי one & only 5  23  80  168  1:197  גינדי החזקות בע"מ  דניה סיבוס  7/2013
73   מבצע יפתח 4  גינדי one & only 6  25  85  173  1:2  גינדי החזקות בע"מ  דניה סיבוס  7/2013
74   מבצע יפתח 6  גינדי one & only 7  25  85  166  1:1.95  גינדי החזקות בע"מ  דניה סיבוס  7/2013
75   מבצע יפתח 8
 גינדי one & only 8  25  85  173  1:2  גינדי החזקות בע"מ  דניה סיבוס  7/2013
76   מבצע יפתח 10  My Horowitz  21  80      חני הורוביץ (קבוצת רכישה)    10/2018
77   מבצע חורב 11  גינדי one & only 1 15   46  90  1:1.96  גינדי החזקות בע"מ  דניה סיבוס   1/2013
78   מבצע חורב 9
 גינדי one & only 2  15  46  90  1:1.96  גינדי החזקות בע"מ  דניה סיבוס   1/2013
79   מבצע חורב 7  עתידי              
80   מבצע חורב 5  גינדי one & only 3  15  46  90  1:1.96  גינדי החזקות בע"מ  דניה סיבוס   1/2013
81   מבצע חורב 3  גינדי one & only 4  15  46  90  1:1.96  גינדי החזקות בע"מ  דניה סיבוס   1/2013
82   יעל רום 1 לב הסביונים premium א  22  82      אפריקה ישראל  דניה סיבוס  8/2013
83   יעל רום 3 לב הסביונים premium ב  22  82      אפריקה ישראל  דניה סיבוס  8/2013
84  יעל רום 2  הורוביץ באם המושבות  18 70      חני הורוביץ (קבוצת רכישה)    6/2018
85   יעל רום 4א  Max  24  72      אמפא מליבו  אורתם-מליבו  9/2014
86   יעל רום 6 יעקובי פרימיום 1
 23  84       יעקובי   יעקובי  5/2016
87   יעל רום 6א יעקובי פרימיום 2
 25  84       יעקובי   יעקובי  6/2017
88   אריה בראון 10  צמרת הדר ב'  9  36      דינוביץ'  דינוביץ'  4/2013
89  וונגרובר 3  אתנה במושבה בנין emerald
 9  28      אתנה חברה לבניין  עופר קופמן  4/2014
90   יוני נתניהו 8  בנין D פרויקט SEVEN  13  36  72  1:2  שבירו  גיא ודורון לוי  11/2012
91   יוני נתניהו 10  סרוגו היי לייף א'  15  51      ראובן סרוגו בע"מ  סרוגו  2/2016
92   יוני נתניהו 12  סרוגו היי לייף ב'  15  51      ראובן סרוגו בע"מ  סרוגו  2/2016
93 שרגא רפאלי 11  קרדן 4U  22  92       קרדן    5/2015
94  וונגרובר 6 (בן חור 3א)  שבירו בוטיק  9  18      רמי שבירו  גיא ודורון לוי  10/2014
95  יוני נתניהו 13  אתנה במושבה - בנין sapphire  11  42      אתנה בניה  עופר קופמן  2/2016
 96  אריה בראון 8  צמרת הדר ג'  9  33      דינוביץ'  דינוביץ'  1/2016
 97  משה פלד 3  seven & more  9  32      גיא ודורון לוי  גיא ודורון לוי 9/2015
 98 אריה בראון 4  פנינת M המושבה 9  32      דינוביץ'  ג'בארין שאדי  2/2017
 99 רחבעם זאבי 8    NU tower  20  80      א.ג.ב.ד נכסים  אורתם הנדסה  11/2016
 100  רבקה גובר 1  מגדלי שבירו 1 16 58      רמי שבירו רמי שבירו  2/2018
 101  רבקה גובר 3  מגדלי שבירו 2  16  58      רמי שבירו רמי שבירו  2/2018
 102  שרגא רפאלי 19  אביר המושבה  18 72     פנורמה צפון    2019
 103  אריה בראון 1  לא ידוע  12  46      מוריס אגבבה  מוריס אגבבה  2018
 104 משה סנה 31  ;&HAMOSHAVOT  16  65      גיא ודורון לוי  גיא ודורון לוי  2018
                   
                   
  • המידע המצוי באתר זה הינו מידע כללי, ואין בו כדי להוות תחליף למידע הניתן על ידי בעל מקצוע ו/או מידע המתקבל מהרשויות המוסמכות.
  • אין הנהלת האתר ו/או הועד אחראים לכל נזק או תוצאה שתגרם בעקבות הסתמכות על המידע המופיע באתר.
  • חובה לבדוק ולאמת כל פרט מידע הנמצא באתר והאחריות בגין שימוש במידע ותוצאותיו מוטלת כולה על הקורא ועליו בלבד.


ya