Share on Facebook שלח לחבר הדפס חטיבת פיינברג עלומים - זכיה

   

זכיה במקום ראשון בתחרות ארצית לאשכול פיס פ"ת


אשכול פיס פ"ת זכה במקום הראשון בתחרות ארצית "גם אני יכול" – פיתוח מוצרים לאנשים עם מוגבלויות. התוכנית פותחה ע"י צוות מורי המדעים של חט"ב עלומים ע"ש פיינברג, ומתקיימת כבר מספר שנים. השנה השתתפו בתוכנית כל תלמידי שכבה ט' מהחטיבה. הזכיה בתחרות ניתנה עבור התהליך הפדגוגי שעברו התלמידים, פיתוח התוכנית, היקפו ואיכותו של התהליך.
מטרות הפרוייקט
1. יצירת קשר אישי עם אדם בעל צרכים מיוחדים ובניית מוצר טכנולוגי ייחודי וספציפי בשבילו כדי להקל על תפקודו בחיי יום יום.
2. מעורבות חברתית של בני נוער ועידודם להתנדב ולעזור לאחרים.
המוצרים והתהליך
1. השנה ניבנו 40 מוצרים לאנשים מוגבלים שמתוכם נבחרו 3 מוצרים לתחרות הארצית.
"אופן חד רגל"- התאמת דוושת האופנים לאדם קטוע רגל, כדי שיוכל לרכב באופן קל יותר.
"מברשן"- התאמת מברשת שיניים לילד שפרק את הכתף ולא יכול להרים את היד.
"חולץ כדורים"- הכנת מתקן להוצאת תרופות (כדורים) בצורה בטוחה וקלה לאישה שמוגבלת בידיה.
2. התלמידים עבדו בצוותי עבודה והכינו תיק פרוטפוליו תומך תהליך.
3. שותפים לתוכנית אנשי קהילה נגישה של העיר פ"ת שהגיעו לאשכול וחשפו בפני התלמידים את הקשיים בהם נתקלים אנשים בעלי מוגבלויות.

 
באדיבות עיריית פ"ת.  
 


ya